Fosens innbyggere ønsker 3 kommuner etter rundspørring

Fosens innbyggere ønsker 3 kommuner etter rundspørring

Nivi har foretatt en innbyggerundersøkelse blant 2000 innbyggere på Fosen, hvor det var spørsmål om de ønsket en sammenslåing mellom kommunene på Fosen. Her er...
271 ordførere: – Regjeringens fremgangsmåte uforsvarlig

271 ordførere: – Regjeringens fremgangsmåte uforsvarlig

Dette dokumentet er resultatet av et initiativ fra 47 ordførere over hele landet som sammen med Lokalsamfunnsforeningen samlet støtte til et felles opprop mot bruk av det kommunale inntektssystemet for å presse kommunene til å slå seg sammen. Oppropet ble...
Høring: Endring av inntektssystemet for kommunene

Høring: Endring av inntektssystemet for kommunene

Regjeringen sendte 16.12.2015 ut et høringsnotat med forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Høringsfristen er 01.03.2016. Forslaget inneholder nye kostnadsnøkler pluss signaler om en del øvrige endringer, som vil få merkbar effekt for hvordan den samlede kommunerammen blir fordelt...
Ingen plass for motstand? Et skråblikk fra webredaktøren

Ingen plass for motstand? Et skråblikk fra webredaktøren

Etter å ha trålet mange aviser om kommunesammenslåingstanker landet rundt, er det en ting som slår meg: I media virker det som om det er lite plass for motstandere av kommunereformen. Motstanden finnes som regel ikke på avisenes forside...
– Kommunereformen bygger ikke på fakta.

– Kommunereformen bygger ikke på fakta.

- Kommunereformen bygger ikke på fakta. Vesterålingene bør tenke seg godt om før de vurderer kommunesammenslåing, sier økonomiprofessor Bjarne Jensen til Vestrålen Blad Bjarne Jensen er professor i forvaltningsøkonomi ved høgskolen i Hedmark og tidligere direktør i Klp Kommunekreditt. Han...
– Med all respekt, Statsråd:  Eg kunne ikkje ha brydd meg mindre

– Med all respekt, Statsråd: Eg kunne ikkje ha brydd...

I denne kronikken av ordfører Leiv Rygg (SP) i Bygland  kommenter han det tilskuddet som kommunene får i forbindelse med utredningsarbeidet: - Hjarteleg takk for brev med invitasjon til kommunereform. Det er hyggjeleg å høyre at vi småkommunar også er...
– Kommunen er menneskets beste venn

– Kommunen er menneskets beste venn

Den 04.09 14 gikk LO kommunes konferanse av stabelen, med overskriften " Flytte fjell?- Kommuene Norge i endring" . Det var mange  deltagere på konferanse, og journalist og konferansier Nina Hanssen skrev en kronikk over seminaret: "Få av oss liker...
Kommunereformen – siste fase

Kommunereformen – siste fase

Kommunereformen er inne i en avgjørende fase. Lokalsamfunnsforeningen og Fagforbundet samarbeider om en konferanse på Gardermoen 28. januar som setter et kritisk søkelys på...
– Minst 350 kommuner må bort

– Minst 350 kommuner må bort

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) satte ned et ekspertutvalg for å foreslå prinsipper og kriterier for en ny inndeling av landets kommuner. Professor Signy Irene Vabo ledet ekspertutvalget, og overleverte rapporten til kommunal- og moderniseringsministeren. - Kommunene bør ha...

Les også:

Slik blir Norge med 105 kommuner
NRK har bedt NIVI, ett av Norges mest brukte analyseselskap innen kommunestruktur, til å lage en skisse til hvordan kommunekartet kan se ut etter omfattende sammenslåinger. Vil fjerne 3 av 4 kommuner NIVI foreslår et dramatisk kutt i antall kommuner – fra 428 til 105. Altså vil 75 prosent av dagens kommuner...
– NHO med sterke meninger men uten fagkunnskap
Bernander i NHO med sterke meninger men uten fagkunnskap NHO-sjef John G Bernander tror at eliminasjon av alle kommuner med under 10 000 innbyggere vil gi en årlig utgiftsbesparelse på 11 milliarder. Det er ikke gunstig for NHO at sjefen uttaler seg bombastisk om ting han ikke har rede på. Gjelder...
Nationen skriver om Samhandlingsreformen: Sannheten er at forarbeidet som ble gjort under «ryddegutt» Bjarne Håkon Hanssens ledelse, var altfor dårlig. Til hans forsvar må det sies at det ble gjort kjapt. Hanssen tiltrådte som helseminister i juni 2008. Etter ett år, la han fram forslaget til reform, for deretter å...