Om oss

Praktiske opplysninger:  Organisasjonen stiftet 9.september 2009

Organisasjonsnummer: 994 829 270

Organisasjonens kontornummer: 1100 43 49905

Organisasjonenes vertskommune ( 2014): Skiptvet kommune ( regnskapsførende kommune)

Organisasjonens adresse:

Lokalsamfunnsforeningen, V/ Aud Kristin Løken 

c/o Skiptvet kommune,

Postboks 115,

1806 Skiptvet

Mailadresse til sekretær: post@lokalsamfunnsforeningen.no

Mailadresse til styreleder: ole.narud@hihm.no

Organisasjonens styremedlemmer: 

NAVN, KOMMUNE Styreverv, parti MAILADRESSE
Ole Gustav Narud, Åmot Styreleder ole.narud@hihm.no
Svein Olav Agnalt, Skiptvet Nestleder SveinOlav.Agnalt@skiptvet.kommune.no
Christian Hinze Holm, Nesodden Styremedlem christian.hintze.holm@akershus-fk.no
Kari Pettersen, Rømskog Styremedlem kari.pettersen@romskog.kommune.no
Ole Andrè Myhrvold, Trøgstad Styremedlem ole.andre.myhrvold@trogstad.kommune.no
Kyrre Lindanger, Bokn Styremedlem kyrre.lindanger@bokn.kommune.no
Tønnes Seland, Aunedal Styremedlem Tonnes.Seland@audnedal.kommune.no
Jan Davidsen, Fagforbundet Styremedlem jan.davidsen@fagforbundet.no
Aud Kristin Løken Sekretær AudKristin.Loken@skiptvet.kommune.no

Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner.

Formål og hensikt

Lokalsamfunnsforeningen ble stiftet 7. september 2009. Initiativet til organisasjonen ble tatt av en gruppe ordførere fra alle partier som er representert på stortinget, samt Fagforbundets leder Jan Davidsen. Henvendelsen til alle landets kommuner finner du nedenfor på denne siden. Foreningen organiserer kommuner og fylkeskommuner, samt frittstående institusjoner. Nedenfor finner du også en oversikt over hvilke ordførere/kommuner som støttet initiativet, samt referat fra vårt første årsmøte. Lokalsamfunnsforeningen er tverrpolitisk og har fått støtte fra 147 ordførere i alle partier. Samlet innbyggertall i disse kommunene er 590.000 mennesker

 


Kommentarer er stengt.