Ny bok på trappene: Folkestyre eller elitestyre?

Folkestyre-eller-_forside_WEB-stor-202x300Kommunene har avgjørende betydning for våre liv. Her lever befolkningen sine liv og
utvikler lokalsamfunn. Fra kommunen mottar vi mange av tjenestene våre og der utøves en
vesentlig del av vårt demokrati. Inndeling og organisering av kommunene er derfor
avgjørende for hvilke verdier som vil prege utviklingen av samfunnet vårt og hvilke interesser
som vinner fram.

Solbergregjeringens prosjekt for kommunesammenslåing vil skape nye betingelser for
muligheten til å påvirke den offentlige politikken og dermed utviklingen av samfunnet. Det
pågår en strid om hvem som skal ha makt i Norge. Skal vi ha et bredt folkestyre eller er vi på
vei mot elitestyre?

Forfatternes innlegg bidrar til en mer grunnleggende forståelse av hva en kommune er og
hvilken betydning kommunene har for det norske samfunnet. Maktfordeling, demokrati,
regional utvikling, kvalitet i velferdstjenestene, sentralisering versus desentralisering og
spredning av kompetanse er forhold som belyses.

Bidragsytere: Vidar Bakkeli, Niels Christie, Alexander Berg Erichsen, Alf-Inge Jansen,
Bjarne Jensen, Ragnhild Steen Jensen, Mimmi Kvisvik, Ole Gustav Narud, Audun Offerdal,
Nina Sandberg, Per Gunnar Stensvaag, Stein Østre og Nils Aarsæther
Redaktører: Alf-Inge Jansen og Bjarne Jensen

http://respublica.no/boklansering-folkestyre-eller-elitestyre/

Flyer3 Folkestyre
Annonse Folkestyre_helside_3


Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.