Kommunereformen 2014

EvalueeringsrapportKommunereformen er kanskje den største reformen noensinne, og føyer seg pent inn i rekken av moderniseringsarven som oppsto allerede på slutten av 80 tallet. Men det er ikke første gang at Stortinget har gått inn for kommunesammenslåing: se denne oversikten i Wikipedia. Som det fremgår av denne side så var det på begynnelsen av 1990 tallet flere folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Selv om disse folkeavstemingene gikk i mot sammenslåinger av kommuner, valgte allikevel Stortinget å presse gjennom hadde bl.a Arendal en folkeavstemning hvor kommunene rundt Arendal sa et klart NEI- allikevel så ble dette presset gjennom på Stortinget.Her er link til ekspertutvalgets delrapport: Kriterier for god kommunestruktur .

Den 14 mai 2014 ble Kommuneproposisjonen 2015 godkjent i statsråd samme dag. Denne skal danne bakgrunn for de økonomiske og faglige vurderinger en skal gjøre i forbindelse med kommunereformen.

 

 

Regjeringen har opprettet egen informasjonssider : Kommunereform – robuste kommuner for fremtiden  . Her er det mye informasjon om de pågående prosesser i kommunen.. kommunereform2