Folkeavstemning og innbyggerinitiativ – demokratiets styrke?

folkeavstemning og innbyggerdemokrati

folkeavstemning og innbyggerdemokrati

Verdigrunnlaget for et godt lokaldemokrati er bygd over frihet, demokrati og effektivitet.( Stortingsmeld.33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati )

Kommunesammenslåing er en alvorlig inngripen i det lokale demokratiet, og hvor mange av våre demokratiske arenaer står i fare for å forsvinne. Innbyggernes påvirkningskraft kan bli mindre og de lokale politikere blir færre eller forsvinner.

Kommunene har imidlertid plikt til å høre på sine innbyggere, jmf Pressemelding om folkemeninger

I denne sammenhengen er det viktig å vite at det finnes folkeavstemninger og såkalte innbyggerinitiativ. Se Wikipedia. I 2004 kom det såkalte  Innbyggerinitiativ, hvor innbyggerne oppfordres til å lage lokale aksjoner for å fremme sine kampsaker. I denne aksjonsformen kreves det 2% av stemmene  til kommunens innbyggere, eventuelt 300 stemmer.

På dette nettstedet MIN SAK.NO  finnes det flere lokalaksjoner se bla Min Sak fra Sandnes, Rogaland

Les videre om dette fra Oslo Kommune.

 

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *