Folkeavstemning og innbyggerinitiativ – demokratiets styrke?

folkeavstemning og innbyggerdemokrati
folkeavstemning og innbyggerdemokrati

Verdigrunnlaget for et godt lokaldemokrati er bygd over frihet, demokrati og effektivitet.( Stortingsmeld.33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati )

Kommunesammenslåing er en alvorlig inngripen i det lokale demokratiet, og hvor mange av våre demokratiske arenaer står i fare for å forsvinne. Innbyggernes påvirkningskraft kan bli mindre og de lokale politikere blir færre eller forsvinner.

Kommunene har imidlertid plikt til å høre på sine innbyggere, jmf Pressemelding om folkemeninger

I denne sammenhengen er det viktig å vite at det finnes folkeavstemninger og såkalte innbyggerinitiativ. Se Wikipedia. I 2004 kom det såkalte  Innbyggerinitiativ, hvor innbyggerne oppfordres til å lage lokale aksjoner for å fremme sine kampsaker. I denne aksjonsformen kreves det 2% av stemmene  til kommunens innbyggere, eventuelt 300 stemmer.

På dette nettstedet MIN SAK.NO  finnes det flere lokalaksjoner se bla Min Sak fra Sandnes, Rogaland

Les videre om dette fra Oslo Kommune.