Høgre seier innhaldet i kommunane er viktigare enn inndelinga

Høyre og AUF ble stående alene som tilhengere av tvangssammenslutning av kommuner på vår konferanse. Deres støttespillere NHO, Civita, BI-professor Rune Sørensen og andre inviterte hadde ikke anledning til å delta denne gangen. Vi tror imidlertid på at partene må møtes på en felles arena og diskutere ansikt til ansikt. Derfor får disse som ikke kom stadig nye invitasjoner 🙂 En gang må det da vel passe?

http://www.nationen.no/2012/09/24/politikk/hogre/kommunesamanslaing/kommunestruktur/7677583/

Professor seier det er ein myte at Noreg har små kommunar

Debatten om kommunene må bygge på fakta – og fakta taler ikke for omfattende kommunesammenslåing i Norge i følge professor Bjarne Jensen ved Høgskolen I Hedmark og professor Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo.

http://www.nationen.no/2012/09/24/nyheter/kommunesamanslaing/kommunestruktur/hogre/senterpartiet/7677638/

Lokalsamfunnsforeningen arrangerer en-dags konferanse om kommunestruktur, tjenestekvalitet og demokrati 24. september fra 11.00 – 16.00 i Oslo

Sentrale samfunnsaktører krever stadig oftere at det blir gjennomført omfattende endringer i kommunestrukturen i Norge. Begrunnelsene varierer fra at små kommuner har dårlig tjenestekvalitet, ikke klarer å rekruttere fagfolk, koster for mye og til at interkommunalt samarbeid er udemokratisk. De som forsvarer dagens kommunestruktur viser til at innbyggerne i de små kommunene er langt bedre fornøyd med tjenestene, at kommunestruktur og bosettingsmønster må sees i sammenheng og at innbyggerne i de enkelte kommunene må få avgjøre dette spørsmålet selv.

Blant dem som har krevd store endringer i kommunestrukturen finner vi blant annet statlige direktorater som Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, NHO, AUF, Venstre, Høyre, Civita og enkeltpolitikere på Stortinget i en lang rekke partier. De politiske partiene vil vedta sine programmer i løpet av det neste året. Temaet vil kunne bli sentralt i stortingsvalgkampen. Derfor er det meget viktig at debatten om kommunestrukturen blir tatt på alvor nå. Det er viktig at debatten tar utgangspunkt i fakta om disse spørsmål og ikke synsing.Vi som er mot omfattende tvangssammenslutninger har gode kort på hånden i en saklig debatt!

Lokalsamfunnsforeningen arrangerer et seminar med en rekke av de mest sentrale deltakerne i denne debatten 24. september i Oslo: Kommunalminister Liv Signe Navarsete, leder i Fagforbundet Jan Davidsen, direktør i NHO John G Bernander, professor Harald Baldersheim, professor Bjarne Jensen for eksempel. I tillegg til faglige foredrag blir det debatt med representanter for de politiske partiene på Stortinget. Michael Tetzschner (Høyre), Aksel Hagen (SV) og Eskil Pedersen (AUF) er blant debattantene. Mer informasjon om konferansen kommer snart.

Meld deg på dette arrangementet nå ved å sende et svar på denne mailen til Aud Kristin Løken AudKristin.Loken@skiptvet.kommune.no eller Ole Gustav Narud ole.narud@hihm.no

Arrangementet er på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo fra klokken 11.00 – 16.00 Deltageravgiften er på 500,- kroner  Et mer detaljert program vil bli lagt ut snart på foreningens hjemmeside:http://www.facebook.com/events/351783651569836/

Lokalsamfunnsforeningen har sitt årsmøte samme sted fra klokken 10.00 til 11.00, altså i forkant av konferansen.

AUF vil tvinge småkommuner til å slå seg sammen

AUF lederen sitter i programkomiteen og sier rett ut at han vil ha tvangssammenslutning. Begrunnelsen er i og for seg av interesse: barnevernet er for smått, interkommunalt samarbeid er udemokratisk, det er ingen penger å tjene, men… Artikkelen innholder også intervju med Helga Pedersen og flere relevante linker!

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/08/11/auf-vil-tvinge-smakommuner-til-sla-seg-sammen

Har vi for få kommunar?

Professor Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo er statsviter og en av landets fremste eksperter på kommuner. Han går hardt ut i Aftenposten mot tvangssammenslutning og påpeker at de minste kommunene har bedre resultater enn store kommuner. Han foreslår å dele kommuner i stedet for å slå dem sammen! Endelig noen nye tanker i debatten.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4214671.ece

Kommunestrukturen i Norge i et europeisk perspektiv

Norske kommuner er ikke spesielt små i europeisk sammenheng. Kommunestrukturen er heller ikke spesielt kostbar, i følge professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, på Rena.

Han holdt hovedinnledningen under Lokalsamfunnsforeningens stiftelsesmøte i 2009. Nedenfor er en link til en power-point presentasjon med nyttige fakta:

Panda-gruppens seminar om befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon

Pandagruppen er en forening med formål å forvalte, drifte og videreutvikle programsystemet Panda. Gruppen avviklet et seminar om befolkningsutviklingen i Lørenskog i januar med en rekke interessante presentasjoner. Blant annet et foredrag av Olaf Foss (NIBR) om usikkerheten ved prognoser for befolkningsutviklingen, et foredrag av Kjetil Sørlie (NIBR) der han viser at ”eldrebølgen” ikke kan brukes som et argument for kommunesammenslåing og et foredrag av Terje P Hagen (UiO) om samhandlingsreformen som argumenterer mot en omfattende medfinansiering av helsevesenet fra kommunene.

Her er en link til presentasjonene på konferansen:
http://www.pandagruppen.no/Seminar/Befolkningsutvikling-aldring-og-tjenesteproduksjon-Hotell-Triaden-Loerenskog-27-28-januar-2011/Befolkningsutvikling-aldring-og-tjenesteproduksjon-Program

Ap åpner for å slå sammen kommuner med tvang

I NRK går parlamentarisk leder Helga Pedersen ut og hevder at det er behov for tvangssammenslutning av kommuner. Hun vil ikke si hvor mange kommuner hun mener Norge bør ha. Les saken her: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7296454

Leder i lokalsamfunnsforeningen Ole Gustav Narud har deltatt i en debatt med Pedersen i politisk kvarter på P2, og nestleder i foreningen Svein Olav Agnalt kritiserte utspillet fra Pedersen på NRK dagsnytt.

Lokalsamfunnsforeningen inviterer til konferanse i Gardermoen-området 18.-19. oktober

Foreningen ønsker å samle ordførere og andre politikere, samt forskere og fagfolk til en konferanse for å belyse flere aktuelle tema. Kommunestrukturen , lokaldemokratiet og «Samhandlingsreformen» står på dagsordenen. Vi regner med at dette også blir viktige tema i neste års valgkamp og vil arbeide for det.
 
Kommunalminister Liv Signe Navarsete kommer til Lokalsamfunnsforeningens konferanse 19. oktober for å diskutere kommunestrukturen og lokaldemokratiet med en av partilederne i enten Høyre eller Frp.
 
Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, har også takket ja til å komme. Vi forsøker å få NHOs direktør John G Bernander til å møte Davidsen til debatt.
 
Program med flere detaljer vil bli lagt ut på hjemmesiden og invitasjon går snart ut til kommunene.