12.11.14: Fosen innbyggere ønsker 3 kommuner etter rundspørring

Screenshot 2014-11-12 21.11.11Fosnafolket og Adressa: Nivi har foretatt en innbyggerundersøkelse blant 2000 innbyggere på Fosen, hvor det var spørsmål om de ønsket en sammenslåing mellom kommunene på Fosen. Flertallet ønsket 3 kommuner, mens Osenfolket  ønsker å se nordover mot Namdalseid.

Les mer her fra Fosnafolket

Les mer her fra Adressa

Kommunebarometeret 2014

Kommunal rapport  30.06.14:  I dag kom kommunebarometeret for 2014. På topp ligger Høylandet kommune i Namdalen, med sine 1277 innbyggere.

På de 10 første plassene ser det slik ut:

Knr Kommune Fylke Gruppe Gruppe innb Rang GSK PO BV BH HE ØK
1743 Høylandet Nord-Trøndelag G05 Under 2.000 1 45 109 5 56 11 89
514 Lom Oppland G02 2.000-4.999 2 15 65 92 180 36 108
1571 Halsa Møre og Romsdal G05 Under 2.000 3 42 1 236 39 30 400
513 Skjåk Oppland G02 2.000-4.999 4 170 17 81 52 33 14
441 Os (Hedm.) Hedmark G05 2.000-4.999 5 29 8 23 259 133 331
1613 Snillfjord Sør-Trøndelag G05 Under 2.000 6 128 28 200 10 121 60
1634 Oppdal Sør-Trøndelag G11 5.000-9.999 7 31 260 28 192 148 78
1622 Agdenes Sør-Trøndelag G05 Under 2.000 8 127 50 77 239 159 7
436 Tolga Hedmark G05 Under 2.000 9 12 122 251 198 206 111
211 Vestby Akershus og Oslo G08 10.000-19.999 10 96 139 32 138 363 91

Tabellen viser fylke, kommunegruppe, størrelse, plassering totalt og plassering innen grunnskole (GSK), eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HE) og økonomi (ØK). Disse er de seks viktigste av de 13 kategoriene i målingen, og utgjør til sammen 77,5 % av det totale barometeret.

***

Som det fremgår av overnevnte tabell har  5 av  de 10 kommunenen et innbyggertall under 2000. Og det er bare en kommune blant de 10 beste som har over mellom 10 og 20000 innbyggere ( Vestby kommune har 15500 innbyggere)

Oslo kommune ligger på  243 plass med sine 634463 innbyggere. Bergen kommune ligger på en 127 plass med sine 271979 innbyggere .

Agderposten 12.06.14: Åmli ordfører frykter distriktsagder blir liggende øde

Agderposten 12.06.14: Stortingets enighet om rammene for kommunereformen overrasker Åmlis ordfører Reidar Saga (Ap). Han hadde aldri trodd KrF og V ville støttet forslaget.

Les mer her: Åmil ordfører frykter at distriktsnorge blir liggende øde

Dagens Næringsliv 11.06.14: AP nei til regjeringens kommunereform

Dagens Næringsliv 11.06.14: Ap’s nestleder Helga Pedersen går ut Dagens Næringsliv og sier følgende »  Vi kan ikke støtte regjeringens forslag slik det nå ser ut. Regjeringen åpner for utstrakt bruk av tvang hvis ikke kommunene konkluderer slik regjering vil. Det kan vi ikke støtte, sier Aps nestleder Helga Pedersen til Aftenposten.»

Les mere her: Dagens Næringsliv 11.06.14: AP nei til regjeringens kommunereform

 

Dagens Næringsliv 15.04.14: Ordførere skeptiske til kommunesammenslåing

Dagens Næringsliv 15/4: I denne artikkelen fra Dagens Næringsliv viser en undersøkelse av bare 23 % av ordførerne at de ønsket en kommunesammenslåing. Undersøkelsen som er foretatt av DN, viser at motstanden er størst der hvor det er ikke-borgerlige ordførere.

Dagens Næringsliv: Ordførere skeptisk til kommunesammenslåing

Debatten alle bør se: Erna Solberg mot Liv Signe Navarset om tvangssammenslåing av kommuner!

Debatten alle bør se: Erna Solberg mot Liv Signe Navarsete om tvangssammenslåing av kommuner. Hovedsak på Dagsrevyen 26.august. Dette er den eneste store saken de fire borgerlige partiene er enige om å gjennomføre: en omfattende tvangssammenslåing av kommuner! Denne «reformen» kommer derfor først og det vil Erna nødig innrømme!

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19082613/26-08-2013

Kjemper mot sammenslåing

Dagsrevyen har laget enda en reportasje om tvangssammenslåing av kommuner, denne gang fra Iveland. I tillegg er det en serie tilsvarende oppslag fra NRKs distriktskontorer rundt om i landet. Det er svært bra at NRK på denne måten har løftet temaet opp på den politiske dagsorden i valgkampen!

http://www.nrk.no/sorlandet/kjemper-mot-sammenslaing-1.11205409

Tror Asker og Bærum kan bli slått sammen

Ingen kommuner er store nok? 3 mannsfirmaet NIVI foreslår en ny kommunestruktur og to-mannsbedriften «Ny analyse» følger opp med tilsvarende forslag. Det er svært bra at denne debatten nå også omfatter de rike omegnskommunene til Oslo. Samtidig viser debatten at partiene som går inn for tvangssammenslåing må si hvilke prinsipper de ønsker å legge til grunn. Erna Solberg har sagt at felles bo- og arbeidsmarked er det naturlige utgangspunktet for endringene. Da kan man starte med Asker, Bærum og Oslo. I følge «Ny analyse» er det mulig å spare ti-talls millioner kroner på en slik sammenslåing. Hvorfor har da Oslos utgifter til administrasjon vokst med 800 millioner de siste årene?

http://www.budstikka.no/%C3%B8konomi-bolig/tror-asker-og-berum-kan-bli-slatt-sammen-1.8039062