Tror Asker og Bærum kan bli slått sammen

Ingen kommuner er store nok? 3 mannsfirmaet NIVI foreslår en ny kommunestruktur og to-mannsbedriften «Ny analyse» følger opp med tilsvarende forslag. Det er svært bra at denne debatten nå også omfatter de rike omegnskommunene til Oslo. Samtidig viser debatten at partiene som går inn for tvangssammenslåing må si hvilke prinsipper de ønsker å legge til grunn. Erna Solberg har sagt at felles bo- og arbeidsmarked er det naturlige utgangspunktet for endringene. Da kan man starte med Asker, Bærum og Oslo. I følge «Ny analyse» er det mulig å spare ti-talls millioner kroner på en slik sammenslåing. Hvorfor har da Oslos utgifter til administrasjon vokst med 800 millioner de siste årene?

http://www.budstikka.no/%C3%B8konomi-bolig/tror-asker-og-berum-kan-bli-slatt-sammen-1.8039062