01.10.14: Innlegg fra konferansen i Tromsø

Etter et vellykket og interessant seminar i Tromsø den 01.10.14, legges det her ut de fleste foredragsnotatene.

 

Bjarne Jensen: Fakta og myter i norske kommuner

Knut Aarbakke: Kompetanse, faglighet og tjenestekvalitet

Jardar Jensen: Kommunereformen

Audun Offerdal: Demokrati og folkestyre

 

Audun Offerdal

Audun Offerdal

Knut Aarbakke