Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund inviterer 6. februar til konferansen POLITIKERE I UTAKT MED FOLKET?

Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund inviterer 6. februar til konferansen POLITIKERE I UTAKT MED FOLKET?

Bakgrunnen for temaet er det omfattende reformarbeidet som pågår og har pågått i Norge de siste årene og virkningen av reformene for samfunnet og oss som innbyggere.

På konferansen vil forskere, akademikere og virksomhetsledere innlede om noen av reformene, etterfulgt av debatter med lokalpolitikere, partiledere og  toppledere i organisasjonslivet.

Politireformen, Nav-reformen og Kommune- og regionreformen vil bli belyst inngående, mens hovedfokuset for konferansen er de samlede virkningene alle disse reformene har på samfunnet.

Målgruppen for konferansen er ordførere, politikere, rådmenn,  statlige og kommunale virksomhetsledere, tillitsvalgte i fagbevegelsen og andre interesserte.

Dato: 6. februar 2017 kl. 10 – 17
Sted: Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen
(3 minutters gange fra terminalbygningen)

Konferansen er gratis.

Påmelding her:
https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/Politikereiutaktmedfolket/register

Link til hjemmesiden til Lokalsamfunnsforeningen: http://lokalsamfunnsforeningen.no/velkommen-2/
Link til hjemmesiden til Fagforbundet: http://www.fagforbundet.no/
Link til hjemmesiden Politiets Fellesforbund: https://www.pf.no/

Dersom du har spørsmål, kontakt oss her:

https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/Politikereiutaktmedfolket/register/c214b994-d169-4601-87c2-d847845cde8a/inquiry?code=b8533
Med hilsen
Fagforbundet, Politiets Fellesforbund, Lokalsamfunnsforeningen

01.10.14: Innlegg fra konferansen i Tromsø

Etter et vellykket og interessant seminar i Tromsø den 01.10.14, legges det her ut de fleste foredragsnotatene.

 

Bjarne Jensen: Fakta og myter i norske kommuner

Knut Aarbakke: Kompetanse, faglighet og tjenestekvalitet

Jardar Jensen: Kommunereformen

Audun Offerdal: Demokrati og folkestyre

 

Audun Offerdal

Audun Offerdal

Knut Aarbakke

Gardermoen 09.09.14 : Fra LO kommunes seminar: Kommunen er menneskets beste venn

Den 04.09 14 gikk LO kommunes konferanse av stabelen, med overskriften » Flytte fjell?- Kommuene Norge i endring» . Det var mange  deltagere på konferanse, og journalist og konferansier Nina Hanssen skrev denne kronikken over seminaret:

Nina Hanssen:  Kommunen er mennesket beste venn

 

Seminar 04.09.14: Flytte fjell? Kommune-Norge i endring

komm13top  Den 4. september arrangerer LO kommune en konferanse på Gardermoen med spørsmål «hva er en kommune?»

«Hva er en kommune, og hva skal være dens formål? Er kommunen en samfunnsutvikler, demokratiarena og tjenesteforvalter der folkevalgte med makt og myndighet fatter beslutninger på vegne av innbyggerne? Eller skal kommunene være et bestillerkontor som skal iverksette statens politikk mest mulig effektivt og administrere private tjenesteytere til laveste pris?»

Meld deg på her:

Informasjon om Kommune konferansen 4 september 2014

Representantskapsmøte i LO lokalorganisasjon i Aust Agder 04.06.14

 

Unni hagen, Bjarne Jensen og Steinar Rasmussen

Unni hagen, Bjarne Jensen og Steinar Rasmussen

Den 4 juni hadde LO’s lokalorganisasjon i Aust Agder inviterte til møte om kommunereformen. «Utfordringer kommune og regionstruktur» hvor professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark og Unni Hagen, Fagforbundet var inviterte.

Her er presentasjonene:

Professor Bjarne Jensen på LO repskap Aust Agder 04.06.14

Unni Hagen, Leder av strategisk stab Fagforbundet

De fremmøtte  35 stykker syntes dette var meget bra, og etter Jensens og Hagens innlegg ble det også litt tid for undertegnede webredaktør å reklamere for Lokalsamfunnsforeningen.

Webredaktør Bente Bakken Rasmussen reklamerer for Lokalsamfunnsforeningen

Webredaktør Bente Bakken Rasmussen reklamerer for Lokalsamfunnsforeningen

 

Unni Hagen, leder av startegisk stab Fagforbundet

Unni Hagen, leder av startegisk stab Fagforbundet

 

Gardermoen 22-23 januar 2014: «Ny kommunereform. Demokratireform eller statlig tvang?»

Arrangører av denne konferansen var Fagforbundet i samarbeid med Lokalsamfunnsforeningen. gardermoen januar Se informasjon her. Målgruppen var i denne omgang ordførere, rådmenn, politikere, tillitsvalgte og andre.  Konferansen samlet nærmere 200 deltagere fra hele Norge, og var en suksess. Det var svært gode forelesere : ( dette er nedlastingsfiler)

Tone Holmquist – Kommunal rapport

Forskningssjef Trine Myrvold – Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR)

Professor Jan Fridthjof Bernt – Universitet i Bergen

Statsråd Jardar Jensen

Professor Audun Offerdal- Universitet i Bergen

Professor Nils Aarsæther – Universitetet i Tromsø

Professor Bjarne Jensen – Høgskolen I Hedmark

 

Ukeavisen Ledelse nevnte også konferansen i artikkelen Sanners kommunale filttøfler .

Som en konklusjon på møtet ble det enighet om å arrangere lignende konferanser flere steder i Norge.

Konferanseprogram: Konferanse om kommunestruktur, demokrati og tjenestekvalitet, mandag 24. september kl. 11.00 – 15.00

 

Kommunestruktur, demokrati og tjenestekvalitet

 

Tid: mandag 24. september 2012 kl. 11.00 – 15.00

Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo

 

Konferanseprogram

11.00                   Velkommen, v/ Ole Gustav Narud og Svein Olav Agnalt

11.00 – 11.30      Professor Harald Baldersheim: Kommunestruktur, demokrati og gode tjenester.

11.30- 11.50        Kommunalminister Liv Signe Navarsete: Er det behov foromfattende kommunesammenslutninger?

11.50 – 12.00      Kort kaffepause

12.00 – 12.15      Fagforbundets leder Jan Davidsen: Hvorfor støttet Fagforbundet dannelsen av Lokalsamfunnsforeningen?

12.15 – 12.30      Michael Tetzchner (Høyre): Hva er bakgrunnen for at Høyre ønsker en omfattende kommunereform? Hvordan ser partiet for seg at dennereformen skal gjennomføres?

12.30 – 12.45      Eskil Pedersen (AUF): Hva er bakgrunnen for at AUF ønsker tvangssammenslåing av kommuner?  Er større kommuner bedre enn små kommuner?

12.45 – 13.05      Professor Bjarne Jensen: Fakta og myter om kommunestruktur.Kommentarer til innledningene

13.05 – 13.30      Lunsj/kaffe

13.30 – 1500       Paneldebatt med innlederne og representanter fra de politiske partiene

Høyre: Michael Tetzschner

AUF: Eskil Pedersen

Krf: Geir Bekkevold

Frp: Gjermund Hagesæter (?)

SV: Aksel Hagen
View Larger Map

Presentasjoner fra konferansen på Hurdalssjøen

Her er to av presentasjonene som ble gitt på konferansen på Hurdalssjøen:

Inger Hervigs presentasjon på vegne av NHO om behovet for større kommuner. Åpne pdf

Therese Folgerøs presentasjon av samhandlingsreformen og kommunenes utfordringer her. Åpne ppt

De mest sentrale debattene under konferansen ble filmet og disse vil bli lagt ut etter hvert som vi får gjort dem ferdig

Presentasjon foredrag: Møte med lokalsamfunnsforeningen

”Forskning viser at innbyggerne er mest tilfreds med tjenestene, og har størst tillit til politikerne i små kommuner. Hvorfor?”

Foredrag av Ole Gustav Narud under Konferanse om kommunestruktur og tvangssammenslutning på Hurdalssjøen Hotel 18. – 19. oktober 2010: Møte med lokalsamfunnsforeningen (PPT)