Frivillige sammenslåinger av kommuner – en vakker, men håpløs idé

Rune Sørensen er professor i statsvitenskap ved Handelshøyskolen BI Institutt for offentlige styringsformer. Sørensen er også medlem av styret i Statistisk sentralbyrå. Artikkelen er hentet fra ”Samfunnsspeilet” i 2004 og forsøker å forklare hvorfor små kommuner er motstandere av sammenslåing med nabokommuner.

Les artikkelen her: Frivilligsammensl en illusjon Sorensen

Arven etter Bjarne Håkon

Nationen skriver om Samhandlingsreformen:
Sannheten er at forarbeidet som ble gjort under «ryddegutt» Bjarne Håkon Hanssens ledelse, var altfor dårlig. Til hans forsvar må det sies at det ble gjort kjapt. Hanssen tiltrådte som helseminister i juni 2008. Etter ett år, la han fram forslaget til reform, for deretter å stupe inn i et høylytt valgkampsirkus. Den driftige ministeren visste da han la fram reformforslaget at han ikke ville sitte i posisjon da den skulle settes ut i livet.

Danske kommuner er fortsatt geografisk små!

Kommunekartet Norge-Danmark illustrerer at den omfattende danske kommunesammenslåingen har gitt en kommunestruktur som tilsvarer det vi finner i Oslo-området og på det sentrale Østlandet. Arealet for hver kommune er det samme som i Norge, men befolkningen er enda tettere i Danmark. Den danske kommunestrukturen kan ikke sammenlignes med hva som finnes i resten av Norge. Geografien er helt annerledes. Kommunekart Norge-Danmark