Har vi for få kommunar?

Professor Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo er statsviter og en av landets fremste eksperter på kommuner. Han går hardt ut i Aftenposten mot tvangssammenslutning og påpeker at de minste kommunene har bedre resultater enn store kommuner. Han foreslår å dele kommuner i stedet for å slå dem sammen! Endelig noen nye tanker i debatten.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4214671.ece

Kommunestrukturen i Norge i et europeisk perspektiv

Norske kommuner er ikke spesielt små i europeisk sammenheng. Kommunestrukturen er heller ikke spesielt kostbar, i følge professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, på Rena.

Han holdt hovedinnledningen under Lokalsamfunnsforeningens stiftelsesmøte i 2009. Nedenfor er en link til en power-point presentasjon med nyttige fakta:

Panda-gruppens seminar om befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon

Pandagruppen er en forening med formål å forvalte, drifte og videreutvikle programsystemet Panda. Gruppen avviklet et seminar om befolkningsutviklingen i Lørenskog i januar med en rekke interessante presentasjoner. Blant annet et foredrag av Olaf Foss (NIBR) om usikkerheten ved prognoser for befolkningsutviklingen, et foredrag av Kjetil Sørlie (NIBR) der han viser at ”eldrebølgen” ikke kan brukes som et argument for kommunesammenslåing og et foredrag av Terje P Hagen (UiO) om samhandlingsreformen som argumenterer mot en omfattende medfinansiering av helsevesenet fra kommunene.

Her er en link til presentasjonene på konferansen:
http://www.pandagruppen.no/Seminar/Befolkningsutvikling-aldring-og-tjenesteproduksjon-Hotell-Triaden-Loerenskog-27-28-januar-2011/Befolkningsutvikling-aldring-og-tjenesteproduksjon-Program

Lokalsamfunnsforeningen i VG fredag 5. november

VG har hatt en serie artikler om kommunesammenslåing i sin papirutgave. Ole Gustav Narud og Svein Olav Agnalt i styret for Lokalsamfunnsforeningen ble intervjuet fredag 5. november om initiativet til dannelsen av foreningen og arbeidet framover.

Les artikkelen her: VG 5.11.10: Ap-ordfører varsler opprør

Presentasjoner fra konferansen på Hurdalssjøen

Her er to av presentasjonene som ble gitt på konferansen på Hurdalssjøen:

Inger Hervigs presentasjon på vegne av NHO om behovet for større kommuner. Åpne pdf

Therese Folgerøs presentasjon av samhandlingsreformen og kommunenes utfordringer her. Åpne ppt

De mest sentrale debattene under konferansen ble filmet og disse vil bli lagt ut etter hvert som vi får gjort dem ferdig

Presentasjon foredrag: Møte med lokalsamfunnsforeningen

”Forskning viser at innbyggerne er mest tilfreds med tjenestene, og har størst tillit til politikerne i små kommuner. Hvorfor?”

Foredrag av Ole Gustav Narud under Konferanse om kommunestruktur og tvangssammenslutning på Hurdalssjøen Hotel 18. – 19. oktober 2010: Møte med lokalsamfunnsforeningen (PPT)

Konferanse om kommunestruktur og tvangssammenslutning

Konferanse om kommunestruktur og tvangssammenslutning:
Ikke dyrere, men mer demokratisk?
Hurdalssjøen Hotel 18. – 19. oktober 2010
Program:
Mandag 18. oktober
1300 – 1315 Åpning av konferansen v/ordfører Ole Gustav Narud
1315 – 1415 Demokrati, økonomi, rekruttering av fagmiljøer, bosetting og velferd. Hvilke argumenter brukes i debatten om kommunestrukturen – og hvorfor? Professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark
1415 – 1430 Pause
1430 – 1515 Forskning viser at innbyggerne er mest tilfreds med tjenestene og har størst tillit til politikerne i små kommuner. Hvorfor? Innleder skal avklares.
1515 – 1530 Pause
1530 – 1630 Hvorfor ønsker Arbeiderpartiet en debatt om tvangssammenslutning av kommuner? Inga Lill Olsen, stortingsrepresentant og fraksjonsleder kommunalkomiteen.
1630 – 1645 Pause
1645 – 1730 Bakgrunnen for Lokalsamfunnsforeningen. Hvordan bør lokalsamfunnsforeningen arbeide videre?
1730 – 1815 Et kritisk blikk på ”Samhandlingsreformen”. Hvilke utfordringer står kommunene egentlig overfor nå? Kommuneoverlege – Tromsø Kommune. Therese Folgerø
1900 Middag
Tirsdag 19. oktober
0900 – 0945 Leder av Fagforbundet Jan Davidsen – Hva mener Fagforbundet om kravet om reform av kommunestrukturen?
1000 – 1045 Inger Aarvig – Hvorfor går NHO inn for omfattende tvangssammenslåing av kommuner?
1100 – 1300 Kommunalminister Liv Signe Navarsete og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen Debatt om kommunestrukturen. Er det behov for en omfattende kommunesammenslåing? Skal staten gjennomføre tvangssammenslutning av kommuner? (20min innledning fra hver deretter debatt med salen.)
1300 – 1315 Oppsummering og avslutning v/ordfører Ole Gustav Narud

Seminaret holdes i vakre omgivelser nær Gardermoen, nærmere bestemt Hurdalsjøen Hotell. Reisetid fra Gardermoen 30 minutter. Vi avslutter første dag med felles middag og sosialt samvær. Det vil bli satt opp buss transport fra Gardermoen 18. oktober, og tilbake 19. For de av dere som ønsker overnatting ber vi om bindende påmelding innen fredag 15. oktober. Prisen for full pakke er 1750 kroner. De som kun vil delta på selve seminaret, og eventuelt den felles middagen – kan melde sin interesse fortløpende. Meld dere på til: post@lokalsamfunnsforeningen.no Håper vi ses til en interessant og stimulerende debatt! Programmet som pdf

Lokalsamfunnsforeningen inviterer til konferanse i Gardermoen-området 18.-19. oktober

Foreningen ønsker å samle ordførere og andre politikere, samt forskere og fagfolk til en konferanse for å belyse flere aktuelle tema. Kommunestrukturen , lokaldemokratiet og «Samhandlingsreformen» står på dagsordenen. Vi regner med at dette også blir viktige tema i neste års valgkamp og vil arbeide for det.
 
Kommunalminister Liv Signe Navarsete kommer til Lokalsamfunnsforeningens konferanse 19. oktober for å diskutere kommunestrukturen og lokaldemokratiet med en av partilederne i enten Høyre eller Frp.
 
Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, har også takket ja til å komme. Vi forsøker å få NHOs direktør John G Bernander til å møte Davidsen til debatt.
 
Program med flere detaljer vil bli lagt ut på hjemmesiden og invitasjon går snart ut til kommunene.

Dagens Næringsliv: Kommunene er for små!

Dagens Næringsliv summerer opp –
Næringslivets Hovedorganisasjon ønsker seg færre og større kommuner. NHO-sjef John G. Bernander mener Stortinget må bruke tvang for å få det til. Også Forbrukerrådet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener Norge bør ha betydelig færre enn 430 kommuner.