Gardermoen 09.09.14 : Fra LO kommunes seminar: Kommunen er menneskets beste venn

Den 04.09 14 gikk LO kommunes konferanse av stabelen, med overskriften » Flytte fjell?- Kommuene Norge i endring» . Det var mange  deltagere på konferanse, og journalist og konferansier Nina Hanssen skrev denne kronikken over seminaret:

Nina Hanssen:  Kommunen er mennesket beste venn

 

Arendal 15.08.14: Sanner fjerner størrelseskravet til kommuner

Arendalsuka, fredag 14.08.14

av Bente Bakken Rasmussen

Fra Arendaluka Det var en fullsatt sal i Arendal kulturhus under debatten » Hva er poenget med store kommuner og hva blir konsekvensene for fylkeskommunen og for staten?»

Som debattanter i denne kommunedebatten, var ( fra venstre)  fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik,  KS  leder Gunn Marit Helgesen, statsråd Jan Tore Sanner fra Høyre, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant Tore Hagebakken fra Arbeiderpartiet

Det var en svært sivilisert debatt som foregikk i Kulturhusets konferansesal. Det var lite motstand mot kommunesammenslåing- den eneste som viste noen takter mot sammenslåing var Senterpartiets Slagsvold Vedum,

Arbeiderpartiets representant Hagebakken viste seg som en tilhenger av en endring i kommunestrukturen, til tross for at  trakk frem regjeringspartienes sterke fokus på tvang og pisk i dette bildet : Blant annet så poengterte han på en humoristisk måte om hvordan kommuner i grisgrendte strøk skulle klare å samle inn 10000 mennesker .( størrelseskravet)

Sanner kom i sin replikk med  en garanti på at også kommuner under «sperregrensen» skulle få tilskudd for å slå seg sammen.

Dette var nye toner fra regjeringspartiene,  og benekter senere at dette var en  strategi for å tekkes Arbeiderparti velgere.

Debatten handlet også om  region- og fylkesnivå, og hva som ville skje med dette nivået videre. På spørsmål fra Slagsvold Vedum ble statsråden også spurt om han kunne garantere om dette nivået ville bestå også i fremtiden.

Sanner repliserte med at det ville bestå, om enn i en endret utgave.

 

Aftenposten 11.08.14: Risikabelt korstog mot norske kommunegrenser

Professor Tom Karp ved Markedshøgskolen går i denne kronikken sterkt i mot en kommunesammenslåing. Han mener det vil være et økonomisk, politisk og sosialt kostbart eksperiment hvis politikere skal tegne et nytt kommunekart Les artikkelen her:    Risikabelt korstog mot norske kommunegrenser

 

Statsråd Jan Tore Sanner kommer med en motsvar til denne kronikken her: Kommune med muskler

 

 

Seminar 04.09.14: Flytte fjell? Kommune-Norge i endring

komm13top  Den 4. september arrangerer LO kommune en konferanse på Gardermoen med spørsmål «hva er en kommune?»

«Hva er en kommune, og hva skal være dens formål? Er kommunen en samfunnsutvikler, demokratiarena og tjenesteforvalter der folkevalgte med makt og myndighet fatter beslutninger på vegne av innbyggerne? Eller skal kommunene være et bestillerkontor som skal iverksette statens politikk mest mulig effektivt og administrere private tjenesteytere til laveste pris?»

Meld deg på her:

Informasjon om Kommune konferansen 4 september 2014

Kommunebarometeret 2014

Kommunal rapport  30.06.14:  I dag kom kommunebarometeret for 2014. På topp ligger Høylandet kommune i Namdalen, med sine 1277 innbyggere.

På de 10 første plassene ser det slik ut:

Knr Kommune Fylke Gruppe Gruppe innb Rang GSK PO BV BH HE ØK
1743 Høylandet Nord-Trøndelag G05 Under 2.000 1 45 109 5 56 11 89
514 Lom Oppland G02 2.000-4.999 2 15 65 92 180 36 108
1571 Halsa Møre og Romsdal G05 Under 2.000 3 42 1 236 39 30 400
513 Skjåk Oppland G02 2.000-4.999 4 170 17 81 52 33 14
441 Os (Hedm.) Hedmark G05 2.000-4.999 5 29 8 23 259 133 331
1613 Snillfjord Sør-Trøndelag G05 Under 2.000 6 128 28 200 10 121 60
1634 Oppdal Sør-Trøndelag G11 5.000-9.999 7 31 260 28 192 148 78
1622 Agdenes Sør-Trøndelag G05 Under 2.000 8 127 50 77 239 159 7
436 Tolga Hedmark G05 Under 2.000 9 12 122 251 198 206 111
211 Vestby Akershus og Oslo G08 10.000-19.999 10 96 139 32 138 363 91

Tabellen viser fylke, kommunegruppe, størrelse, plassering totalt og plassering innen grunnskole (GSK), eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HE) og økonomi (ØK). Disse er de seks viktigste av de 13 kategoriene i målingen, og utgjør til sammen 77,5 % av det totale barometeret.

***

Som det fremgår av overnevnte tabell har  5 av  de 10 kommunenen et innbyggertall under 2000. Og det er bare en kommune blant de 10 beste som har over mellom 10 og 20000 innbyggere ( Vestby kommune har 15500 innbyggere)

Oslo kommune ligger på  243 plass med sine 634463 innbyggere. Bergen kommune ligger på en 127 plass med sine 271979 innbyggere .

Hardanger Folkeblad 30.06.12 Odda åpner for ulike kommunealternativer

Hardanger Folkeblad 30.06.12 : Odda kommunestyre 25.06.14 ønsket en utredningsfase for å vurdere Hardangerrådets forslag  til ulike kommunealternativer. Se artikkel fra Hardanger Folkeblad her

Fra Hardangerrådets side om kommunesammenslåing: se her

Se sakspapirer fra Kommunestyremøte 25.06.14 sak 14/7215

Klassekampen 24.06.14: Storm mot Sanners reform

Klassekampen 24.06.14: Storm mot Sanners reform

25 av 27 kommuner sier nei til å innføre statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler.

«Slike regler strider mot prinsippet om kommunalt selvstyre, og er et unødig inngrep overfor kommuner i økonomisk balanse.» (Kommetar fra Stavanger kommune)

 

 

 

Agderposten 12.06.14: Åmli ordfører frykter distriktsagder blir liggende øde

Agderposten 12.06.14: Stortingets enighet om rammene for kommunereformen overrasker Åmlis ordfører Reidar Saga (Ap). Han hadde aldri trodd KrF og V ville støttet forslaget.

Les mer her: Åmil ordfører frykter at distriktsnorge blir liggende øde

Dagens Næringsliv 11.06.14: AP nei til regjeringens kommunereform

Dagens Næringsliv 11.06.14: Ap’s nestleder Helga Pedersen går ut Dagens Næringsliv og sier følgende »  Vi kan ikke støtte regjeringens forslag slik det nå ser ut. Regjeringen åpner for utstrakt bruk av tvang hvis ikke kommunene konkluderer slik regjering vil. Det kan vi ikke støtte, sier Aps nestleder Helga Pedersen til Aftenposten.»

Les mere her: Dagens Næringsliv 11.06.14: AP nei til regjeringens kommunereform