13.11.14: Ingen plass for motstand? Et skråblikk fra webredaktøren

Fra Kommunal Rapport 02.10.14

Fra Kommunal Rapport 02.10.14

Etter å ha trålet mange aviser om kommunesammenslåingstanker landet rundt, er det en ting som slår meg: I media virker det som om det er lite plass for motstandere av kommunereformen. Motstanden finnes som regel ikke på avisenes forside som  headliner eller  prioriterte synspunkter, men kommer inn på debattsidene.  Fylkesmennene eller kommunene tar heller ikke høyde for den motstand det finnes i befolkningen, når de inviterer til møter.  KS’s Tone Holmquist (Kommunal Rapport 02.10.14)er bekymret for at flere folkeavstemninger skal føre til til et «skrekkscenario» i forhold til tidsplan og reform iver.

Både Bjarne Jensen,Ole Gustav Narud og Unni Hagen og flere med dem,  har reist land og strand rundt for å informere om andre vinklinger på kommunesammenslåinger  og -organisering, og at det finnes gode alternativer. I  Kommunal Rapport fra 2.oktober  formidler de allikevel en oppgitthet og undring når de blir utelatt fra den politiske arena i forbindelse med debatter om de forestående kommunesammenslåinger.

Og det er en alvorlig tankevekker som strekker seg langt forbi en eventuell kommunesammenslåing, når «upassende» meninger blir oversett og umyndiggjort. Når den gode og opplyste debatt blir  stemplet med taushet eller megetsigende blikk fra makthaverne. Eller når den gode debatt blir farlig fordi den fører  med seg at tilhørerne får flere vinklinger å ta sine beslutninger utifra. Når arenaene for folkemeninger blir fjernet eller ufarliggjorte: slik som f.eks steget fra folkeavstemninger til innbyggerundersøkelse.

Med tanke på Grunnlovsjubileet som gikk av stabelen 17 mai i år, er det fremdeles et tankekors at taushet blir brukt som et maktmiddel i vårt opplyste hverdag. Jensen og Naruds kunnskap om konsekvenser ved kommunesammenslåinger er så absolutt verd å høre på, og de burde selvfølgelig også vært invitert inn i en hver kommunestyre landet rundt. Det er først med motstridende synspunkter at en kan finne den gyldne middelvei.

 

 

 

12.11.14: Fosen innbyggere ønsker 3 kommuner etter rundspørring

Screenshot 2014-11-12 21.11.11Fosnafolket og Adressa: Nivi har foretatt en innbyggerundersøkelse blant 2000 innbyggere på Fosen, hvor det var spørsmål om de ønsket en sammenslåing mellom kommunene på Fosen. Flertallet ønsket 3 kommuner, mens Osenfolket  ønsker å se nordover mot Namdalseid.

Les mer her fra Fosnafolket

Les mer her fra Adressa

12.11.14: Rennebu kommune arrangerer folkemøter

Opp.no  melder følgende: Rennebu kommune v/ formannsskapet arrangere 6 folkemøter fortløpende

Folkemøtene fordeler seg slik:

Folkemøtene skal arrangeres i fem kretser, og politikerne møter folket slik:

  • Torsdag 13. november: Furuly, Nerskogen
  • Tirsdag 18. november: Sandbrekka
  • Onsdag 19. november: Åshuset, Gisnåsen/Havdal
  • Tirsdag 25. november: Samfunnshuset, Berkåk
  • Onsdag 26. november: Posten, Innset

Alle folkemøtene starter klokka 19.30.

 

01.10.14: Innlegg fra konferansen i Tromsø

Etter et vellykket og interessant seminar i Tromsø den 01.10.14, legges det her ut de fleste foredragsnotatene.

 

Bjarne Jensen: Fakta og myter i norske kommuner

Knut Aarbakke: Kompetanse, faglighet og tjenestekvalitet

Jardar Jensen: Kommunereformen

Audun Offerdal: Demokrati og folkestyre

 

Audun Offerdal

Audun Offerdal

Knut Aarbakke

Ordfører i Bygland: med all respekt, hr.Statsråd- eg kunne ikkje ha brydd meg mindre

I denne kronikken av ordfører Leiv Rygg (SP) i Bygland  kommenter han det tilskuddet som kommunene får i forbindelse med utredningsarbeidet.

Les videre her :  Ordfører i Bygland: gulrøtter og kommunereform

NRK 16.09.14: Øykommuner krever penger til konsekvensutredning

Gardermoen 16.09.14:  Øykommunene Leka, Smøla, Hasfjord, Røst, Værøy, Fedje, Solund, Utsira, Træna og Kvitsøy hadde  bedt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om 1,2 millioner kroner for å utrede konsekvensene av en kommunesammenslåing. Ordførerene ønsker å utrede  konsekvenser i forhold til rekruttering og bosetting og hva øykommuner betyr for nasjonen Norge.

Les mer her: Øykommuner krever penger til konsekvensutredning