Fjernar makta frå folket

Ny forskning fra Danmark, Finnland og andre europeiske land viser nedslående resultater etter kommunesammenslåinger. Klassekampen var eneste avis som fant tid til å dekke Universitetet i Oslo sitt seminar om virkningene av omfattende kommunesammenslåing på effektivitet og demokrati.

http://klassekampen.no/61870/article/item/null/fjernar-makta-fra-folket

Norge kan lære av Finland

Finland som forbilde? Neppe! Finland har gått fra frivillighet til tvang, har redusert inntektsutjevningen mellom kommunene og har tilsynelatende kjørt seg helt fast på grunn av motstand fra rike Høyrestyrte kommuner i sentrale strøk.

http://kommunal-rapport.no/artikkel/norge_kan_laere_av_finland?ip_login_no_cache=67fa63c07367385747868061c7a63760

Terje Breivik i Venstre til åtak på Navarsete om kommunesamanslåing

Partiet Venstre hevder at det er nødvendig å slå sammen kommunene for å kunne gi kommunene flere oppgaver. Standpunktet er det samme som det Høyre forfektet på vår konferanse. Venstres egne ordførere har makten i de minste kommunene. Støtter de virkelig en slik linje?

http://www.nationen.no/2012/09/25/nyheter/venstre/terje_breivik/kommunesamanslaing/kommunalminister/7679321/

Fagforbundet får AUF mot seg i strid om kommune-tvang

Fagforbundets leder var blant de sterkeste motstanderne av tvangssammenslutning. Ikke så overraskende ettersom Jan Davidsen har forbundsvedtak på å støtte vår sak og vår organisasjon. Han tok initiativet til organisasjonen sammen med sju ordførere fra alle partier på stortinget våren 2009.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/09/24/fagforbundet-far-auf-mot-seg-i-strid-om-kommune-tvang

Høgre seier innhaldet i kommunane er viktigare enn inndelinga

Høyre og AUF ble stående alene som tilhengere av tvangssammenslutning av kommuner på vår konferanse. Deres støttespillere NHO, Civita, BI-professor Rune Sørensen og andre inviterte hadde ikke anledning til å delta denne gangen. Vi tror imidlertid på at partene må møtes på en felles arena og diskutere ansikt til ansikt. Derfor får disse som ikke kom stadig nye invitasjoner 🙂 En gang må det da vel passe?

http://www.nationen.no/2012/09/24/politikk/hogre/kommunesamanslaing/kommunestruktur/7677583/

Professor seier det er ein myte at Noreg har små kommunar

Debatten om kommunene må bygge på fakta – og fakta taler ikke for omfattende kommunesammenslåing i Norge i følge professor Bjarne Jensen ved Høgskolen I Hedmark og professor Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo.

http://www.nationen.no/2012/09/24/nyheter/kommunesamanslaing/kommunestruktur/hogre/senterpartiet/7677638/